Prva Google.org naložba v Sloveniji

Avtor: Uredništvo, Objavljeno: 26. 03. 2021 04:00:00, Kategorija:

Promocijska vsebina
Google.org podprl projekt »Simbioza: S spletom naproti letom«

Prva Google.org naložba v Sloveniji
Google se je lani zavezal, da bo pri digitalizaciji, rasti in iskanju novih poslovnih poti pomagal 10 milijonom ljudi in podjetij po Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. V Srednji in Vzhodni Evropi je v letu 2020 pomagal več kot 250.000 ljudem razvijati digitalne veščine ali preiti na digitalno usmerjeno kariero.

Pred dvema dnevoma je Google v sklopu svoje človekoljubne organizacije Google.org slovenskemu socialnemu podjetju Simbioza predal sredstva v višini 134.000 EUR. Simbioza bo s prejetimi sredstvi okrepila in z digitalnim znanjem opremila vse generacije v Sloveniji. Pri tem pa prek medgeneracijskega sodelovanja, solidarnosti in spodbujanja vseživljenjskega učenja poseben poudarek namenjajo razvoju digitalnih veščin in dostopnosti novih tehnologij starejšim.

»Vsi smo dobro občutili, da se je zadnje leto, ki ga je zaznamovala zdravstvena kriza, ki žal še vedno traja in ko so družabni stiki skrčeni na minimum, po eni strani potrdil pomen digitalizacije v vsakodnevnem življenju posameznika in celotne družbe, po drugi strani pa so se jasno razkrile pomanjkljivosti njenega digitalnega preoblikovanja,« je v uvodnem nagovoru izpostavil Boštjan Koritnik, minister za javno upravo.

»Medgeneracijska solidarnost, pomoč in sodelovanje med različnimi generacijami dobiva vse večji pomen. Vse to prispeva k razumevanju potreb različnih generacij. To pa h krepitvi sožitja med njimi. Hkrati pa omogoča medgeneracijsko učenje ter prenašanje znanj in izkušenj,« je uvodoma povedal Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

S prepoznavanjem pomena medgeneracijskega sodelovanja in digitalnih veščin bo Google.org podprl Simbiozin projekt 'Simbioza: S spletom naproti letom', s katerim bodo starejši izboljšali digitalno pismenost ter postali "neustrašni" uporabniki storitev, orodij in interneta na področju informacijske in komunikacijske tehnologije. Kar bo posledično povečalo socialno vključenost in aktivno sodelovanje starejših v družbi, hkrati pa izboljšalo poznavanje digitalnih veščin tudi med mladimi. Osvojeno znanje in veščine bodo starejšim iskalcem zaposlitve in upokojencem omogočile, da povečajo svoje digitalne spretnosti za daljšo ali boljšo zaposljivost, socialno reaktivacijo ali vstop v svet zagonskih podjetij.

»Nekateri pravijo, da življenje ni pravljica in lahko bi se strinjali – je umetnost povezovanja pikslov ter šivanje gobelina v zgodbo o stikih in odnosih. S podporo Google.org bomo lahko ustvarili še eno lepo zgodbo o strpnosti, spoštovanju, zaupanju in solidarnosti, hkrati pa osrečili starejše in opolnomočili mlade,« je na današnjem dogodku povedala Katja Pleško, direktorica, Simbioza.

Iz McKinsey poročila je moč razbrati, da ima Slovenija razmeroma dobro razvito digitalno infrastrukturo (na ravni Digital Frontrunners). A kljub temu ima le 55 % prebivalcev Slovenije, starih od 16 do 74 let, vsaj osnovne digitalne veščine in znanje, kar je pod evropskim povprečjem. Na splošno je tudi uporaba internetnih storitev v Sloveniji pod povprečjem EU (indeks DESI). In ena najbolj zahtevnih tem za Slovenijo so gospodarski izzivi zaradi staranja prebivalstva. Efektivna upokojitvena starost je med najnižjimi v OECD in starejši delavci pogosto zgodaj zapustijo trg dela, mnogi uporabljajo sisteme za brezposelnost, invalidnost in socialno pomoč kot pot do zgodnje upokojitve. To se je le še poslabšalo med pandemijo Covid-19.

»V podjetju Google verjamemo, da bi morala tehnologija igrati pomembno vlogo v življenju ljudi in življenje tako tudi izboljšati. Nenehno nas navdihujejo načini, kako ljudje s tehnologijo iščejo znanje, raziskujejo svoje strasti in svet okoli sebe ali pa si preprosto olajšajo vsakdanje življenje pri izkoriščanju tehnoloških priložnosti,« je povedala Metka Svetlin, vodja marketinga, Google Adriatics. In dodala: »Nepovratna sredstva za Simbiozo bodo imela velik vpliv na družbo - in tehnologija lahko ta učinek še poveča.«

Projekt 'Simbioza: S spletom naproti letom' bo premostil vrzel med starejšim prebivalstvom v Sloveniji in neustavljivim napredkom IKT skozi temeljne dejavnosti projekta, ter tako postal še en odličen primer medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti.