S tehnologijo podprto razmišljanje

Avtor: Uredništvo, Objavljeno: 20. 10. 2022 03:37:00, Kategorija:

Promocijska vsebina
Poročilo Lenovo Think Report razkriva ovire za kritično razmišljanje in razkriva, kako lahko tehnologija okrepi napredek za boljši svet

S tehnologijo podprto razmišljanje
V počastitev 30. obletnice ThinkPada je Lenovo izvedel poglobljeno globalno raziskovalno študijo za razumevanje miselnih navad, prepoznavanje vrzeli v razmišljanju in odkrivanje novih načinov razmišljanja s pomočjo tehnologije, ki lahko izboljša prihodnost človeštva.

Za kritičen pogled na to, kako so današnji družbeni izzivi vplivali na globalno produktivnost in odnose, je Lenovo pripravil in objavil prvo poročilo Think Report. To poročilo opredeljuje ogrožen način razmišljanja v današnjem svetu, pri čemer anketiranci po svetu trdijo, da so izgubili približno dve uri produktivnosti na dan zaradi svoje nezmožnosti namenskega razmišljanja, predvsem zaradi izgorelosti, stresa in duševne utrujenosti, ki so jih doživeli kot posledice ogromnih družbenih sprememb v zadnjih dveh letih.

Poročilo, v okviru katerega je bilo anketiranih več kot 5.700 ljudi v ZDA, Združenem kraljestvu, Nemčiji in na Japonskem, je nastalo ob 30. obletnici znamke Lenovo ThinkPad. Vpogledi so namenjeni izobraževanju ljudi, predvsem zaposlenih o pomenu »resničnega razmišljanja« in jim bodo omogočili, da tehnologijo uporabljajo bolj inteligentno, sodelovalno – in manj vsiljivo, na način, ki ne bo moteč, ter jim bo zagotavljal kakovostno življenje in uspeh pri delu.

»Pomembno je vedeti, da ljudje po vsem svetu menijo, da je družbeni napredek ogrožen zaradi pomanjkanja pravega razmišljanja. 80 % vprašanih meni, da moramo kot družba razviti novo revolucijo v razmišljanju,« je ugotovitve poročila komentirala Emily Ketchen, direktorica marketinga v oddelku Intelligent Devices Group v podjetju Lenovo, in dodala: »Medtem ko praznujemo 30. obletnico ThinkPada, je ključno, da ponovno ocenimo, kako lahko na človeka osredotočena tehnologija katalizira boljše razmišljanje o vseh vidikih našega življenja – od doma do službe do šole in dlje.«

Vrzel v razmišljanju
Anketiranci v večini menijo, da zunanji dogodki zadnjih nekaj let (npr. COVID-19, gospodarske motnje itd.) prispevajo k in poslabšujejo motnje pozornosti, ter s seboj prinašajo večjo večopravilnost in utrujenost, kar dodatno poslabša kakovost razmišljanja.

• Med vsemi anketiranci jih samo 34 % pravi, da porabijo ves čas ali večino svojega časa za jasno, globoko in produktivno razmišljanje.
• 75 % odločevalcev IT po vsem svetu pravi, da imajo njihovi sodelavci veliko ali nekoliko težav z jasnim in produktivnim razmišljanjem.
• 64 % vprašanih meni, da so odvisni od praktičnega razmišljanja ali razmišljanja za »preživetje«, sposobnost hitrega razmišljanja in večopravilnosti pa je zanje »izjemno« ali »zelo pomembna« – kar ima za posledico pomanjkanje inovativnega in akcijskega razmišljanja, kar lahko vpliva na splošni napredek.

Poleg tega večina anketirancev meni, da se razmere ne izboljšujejo – nasprotno, predvidevajo, da njihova življenja v naslednjih nekaj letih ne bodo nič lažja ali nič manj stresna.

Moč razmišljanja
Medtem ko po vsem svetu anketiranci iz vseh skupin priznavajo, da imajo težave, kako doseči boljše razmišljanje, imajo pozitivne izkušnje s poglobljenim razmišljanjem in razumejo njegove prednosti.

• 65 % anketiranih meni, da jim bo jasno, globoko in produktivno razmišljanje pomagalo pri sprejemanju boljših odločitev.
• 79 % vprašanih v ZDA meni, da je kritično mišljenje »ekstremno« ali »zelo pomembno«.

Miselne navade
Medtem ko ljudje priznavajo moč poglobljenega razmišljanja, se čas produktivnega razmišljanja zelo razlikuje glede na regijo in ni vedno v skladu s tradicionalnim delovnikom »od 9. do 17.«.

• 37 % anketiranih Američanov in 24 % anketirancev v Združenem kraljestvu miselne naloge raje opravlja pozno zvečer ali zgodaj zjutraj.
• 25 % anketirancev na Japonskem je naklonjenih jutranjemu času. Po drugi strani pa 35 % Nemcev trdi, da bolj jasno razmišljajo zvečer.

Anketirani so na splošno prepričani, da je tiho okolje nujen pogoj za boljše razmišljanje – anketiranci v ZDA, Združenem kraljestvu in Nemčiji pa so izrazili, da so tehnologije za dušenje hrupa najbolj cenjene kot pomoč pri globljem razmišljanju.

Boljše razmišljanje, ki ga podpira tehnologija
Na podlagi omenjene raziskave se razvoj komunikacijskih tehnologij in tehnologij sodelovanja šteje med najbolj koristne lastnosti pri spodbujanju boljšega razmišljanja. Poleg tega nam lahko učenje, kako bolj namensko uporabljati tehnologijo – vključno s postavljanjem nekaterih meja, omejevanjem motenj in zmanjševanjem nereda informacij – pomaga razviti boljše miselne navade.

• 66 % anketiranih poslovnih končnih uporabnikov išče informacije o tem, kako jim lahko tehnologija pomaga pri jasnem, poglobljenem in produktivnem razmišljanju. Prav tako so bolj kot splošna populacija pripravljeni razmisliti o ponovni oceni svojega odnosa s tehnologijo. Številni na primer menijo, da bi poenostavitev nalog posameznikom lahko pomagala doseči boljše razmišljanje.
• 40 % anketirancev v Nemčiji bi se rado naučilo bolj namensko uporabljati tehnologijo.
• 39 % anketirancev v ZDA bi postavilo meje glede časa uporabe tehnologije. Čas bi namenili npr. za igranje instrumenta ali telesno vadbo.

Anketirani vodje oddelkov IT so v veliki večini optimistični glede tehnologije, do katere imajo dostop njihovi sodelavci, in glede tega, kako zaposlenim in organizacijam omogoča jasno razmišljanje. Ne glede na to, ali gre za krizne trenutke in doseganje rokov, potrebo po združitvi poslovnega duha ali priložnost za izumljanje – več kot 60 % vprašanih meni, da tehnologija pomaga posameznikom pri kritičnem, refleksivnem, sodelovalnem, ekspanzivnem/raziskovalnem razmišljanju in/ali novih vrstah razmišljanja.

Razmišljanje za človeštvo
V splošnem anketirani posamezniki verjamejo, da ima lahko izboljšano razmišljanje dolgotrajne posledice. Večina anketiranih se strinja, da bi boljše razmišljanje povečalo našo skupno človečnost in bi bili zato bližje reševanju izzivov, s katerimi se soočata človeštvo in družba.

• 62 % v ZDA, 54 % v Združenem kraljestvu in 52 % v Nemčiji jih pravi, da bi bila naša družba prijaznejša, če bi razmišljali bolj jasno, globoko in produktivno.

Celotno poročilo Think Report si lahko ogledate na tej povezavi.

Opomba glede metodologije
Terensko delo za to študijo je bilo izvedeno v obliki spletne ankete s 5.768 anketiranci v obdobju od 4. do 24. julija 2022. Vzorec ankete je bil sestavljen iz kombinacije splošne populacije, milenijcev, ki pri delu uporabljajo tehnologijo in vodij oddelkov IT na trgih ZDA, Združenega kraljestva, Nemčije in Japonske. Možnost napake za posamezne vzorce anketirancev iz splošne populacije je +/- 3.