Narobe + narobe = prav

Avtor: Uredništvo, Objavljeno: 10. 10. 2021 08:32:00, Kategorija: Trendi

Znate rešiti to nedeljsko uganko?

Narobe + narobe = prav
V uganki na gornji sliki je potrebno črke zamenjati s številkami. Vodilna številka ne sme biti 0, posamezna črka pa seveda pomeni različno številko. Če velja, da je O = 0, ima uganka natančno dve rešitvi. Vaša naloga je ugotoviti, katera od črk v besedi R I G H T je tista, ki se v obeh rešitvah razlikuje. Poskusite, če ne bo šlo, pa je v nadalejvanju rešitev...

Rešitev:
Ker je O = 0, mora biti G = 1 (če seštejemo dve enomestni števili (N), ne moremo dobiti 10 ali več) in posledično T = 2. H mora biti sodo število, saj ga dobimo s seštevanjem dveh enakih števil (N), torej je lahko le 4, 6 ali 8. Ker mora biti N + N > 10 (da dobimo tisto enico za G), mora biti N > 5, torej nam ostanejo tri možnosti:

H = 4, torej je N = 7
H = 6, torej je N = 8
H = 8, torej je N = 9

Kaj pa števila levo od G? I je vsota dveh R-jev. Če je R sodo število, mora veljati, da je R < 5, saj bi drugače dobili seštevek večji od 10 (ali enak) in bi morali pri seštevanju prenesti enico v često levi stolpec, kar bi dalo številu R drugo vrednost. Če je R < 5 in sodo število, nam ostane le še R = 4, kar bi pomenilo, da je W = 2, kar ne gre, saj velja da je T = 2. R torej ne more biti sodo število. Torej je liho.

Če je R liho število, mora veljati, da mora biti R ≥ 5, torej ravno obratno kot prej, saj brez prenašanja enice v čisto levi stolpec ne moremo dobiti lihega števila. To nadalje pomeni, da mora biti W ≤ 4, torej 3 ali 4, saj sta 1 in 2 že zasedeni, R pa je potem lahko le 7 ali 9.

Če je W = 4 in R = 9, mora veljati I = 8, kar ni prav, saj bi v vseh treh gornih primerih dobili ponavljajoče se številke:

49071 + 49071 = 9814
49081 + 49081 = 98162 
49091 + 49091 = 9818

​Če je W = 4, mora torej veljati R = 7. Potem je I = 4 in ker velja, da G = 1 in T = 2, nam v besedi RIGHT ostaja nedefiniran le še H. Ta je lahko 6 ali 8, odvisno od tega ali je N = 8 ali 9

37081 + 37081 = 74162
37091 + 37091 = 74182

Pravilna rešitev naše uganke je torej številka pod črko H - edino ta se v besedi R I G H T pri obeh rešitvah razlikuje.

preberite še to

Trendi
Hotel za hrabre

Hotel za hrabre

Bi plavali v tem bazenu s steklenim dnom, postavljenem na 600 metrov visokem klifu?

Trendi
Najbolj morilske živali

Najbolj morilske živali

Ljudje smo na drugem mestu, takoj za komarji…

Trendi
Zakaj se ne razumemo?

Zakaj se ne razumemo?

Kar zadeva številke, se z Američani, Kanadčani, Britanci in mogoče še kom, strinjamo le do milij...

Trendi
Sam svoja vinska klet

Sam svoja vinska klet

Prvi primer človeka, ki proizvaja alkohol v svojem – mehurju.

Trendi
Ritno sončenje

Ritno sončenje

Nova »zdravstvena« moda – izpostavljanje zadnjične odprtine soncu…

Trendi
Najnevarnejši rekord

Najnevarnejši rekord

Obstaja svetovni rekord, katerega rušenje je v preteklosti večinoma pomenilo smrt.

Trendi
Nas bodo rešili vesoljski mehurčki?

Nas bodo rešili vesoljski mehurčki?

Mehurčki, »spuščeni« v vesolje, bi lahko odpravili najhujše posledice podnebnih spre...

Trendi
»Hobotnične« barve

»Hobotnične« barve

Največ se lahko naučimo z opazovanjem in preučevanjem narave...

Trendi
Iz milj v kilometre in nazaj

Iz milj v kilometre in nazaj

Kako hitro in na pamet pretvoriti milje v kilometre in seveda obratno..

Trendi
Gozd namesto pokopališča?

Gozd namesto pokopališča?

Zakaj ne bi namesto nagrobnika na našem grobu raslo – drevo.

Trendi
Poznamo »že« petino oceanskega dna

Poznamo »že« petino oceanskega dna

Kar zadeva oceansko dno, ga poznamo le za dve velikosti Avstralije